services

         SERVICES
             LEARN ABOUT OUR SERVICES
                                                                                                                                                                                                             https://sites.google.com/a/pq-team.com/power-quality-team/services/youtube.png  info@pq-team.com
Power Quality Audit
company profile.pdf
เรามีทีมงานและเครื่องมือในการตรวจวัดคุณภาพไฟฟ้า และทีมงานที่จะช่วยวิเคราะห์คุณภาพ ประสิทธิภาพ ของกำลังไฟฟ้าในระบบของท่าน พร้อมทั้งจัดทำรายงานการตรวจวัดคุณภาพไฟฟ้า
Thermo Scan
company profile.pdf
ด้วยกล้องถ่ายภาพความร้อน เรามีบริการถ่ายภาพความร้อน ตรวจจุดร้อนของระบบไฟฟ้าและเครื่องกลในโรงงาน อาคารสูง โรงแรม พร้อมทั้งจัดทำรายการภาพถ่ายความร้อน
Electrical System Consultant
company profile.pdf
เรามีผู้เชี่ยวชาญในการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการปรับปรุงระบบไฟฟ้า โดยมีประสบการณ์การทำงานให้กับระบบไฟฟ้าของอาคารสูง ธนาคาร โรงงาน โรงแรม
แก้ไข ออกแบบ ปรับปรุง ระบบไฟฟ้า
company profile.pdf
ทีมงานที่มีความพร้อมทั้งความรู้ความชำนาญและประสบกรณ์ สามารถช่วยให้ท่านแก้ไขปัญหาได้ตรงจุดและคุ้มกับค่าใช้จ่ายมากที่สุด
   
 
Comments